Regulativ

Vandværket er underlagt et "fællesregulativ". Fællesregulativet er lavet i 2023 af Ikast-Brande Kommune i samarbejde med kommunens vandværker.

Formålet med fællesregulativet er, at alle kommunens borgere og vandværker bliver stillet ens med hensyn til leveringsvilkår. Regulativet indeholder bestemmelser om:

  • Vedligeholdelse af ledninger. 
  • Grundejers ansvar på egen grund. 
  • Målere. 
  • Takstprincipper. 
  • Betaling og lukke ret.

Fælles regulativ for vandværker i Ikast-Brande kommune