Generalforsamling

Her kan du læse referater fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Generalforsamling afholdes

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.30 på Hotel Dalgas

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i 2020.

3. Det reviderede regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse.

4. Budget for 2021 forelægges generalforsamlingen til orientering.

5. Gældende takstblad forelægges generalforsamlingen til orientering.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Emner som ønskes behandlet under punkt 8, skal indgives skriftligt til Brande Vandværk a.m.b.a., Blichersvej 26, 7330 Brande mindst 5 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vandværket.

Med venlig hilsen
Brande Vandværk a.m.b.a


Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 29. september 2020

Bestyrelsens beretning for 2019

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 26. marts 2019 

Referat fra generalforsamlingen 2019

Bestyrelsens beretning for 2018