Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

  • Vi tester løbende for pesticider, også pesticider der ikke er krav om - det kan være pesticider der bliver omtalt i medierne. Der er ikke fundet pesticider i vandet fra Brande Vandværk.

Vandprøveoversigt Blichersvej + Petersborg 2023


Hvis du ønsker at se ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.