Direkte afregning med forbruger

Brande Vandværk a.m.b.a. har mulighed for at opkræve direkte med forbruger, hvis der er tale
om mere end et lejemål på samme ejendom, samt at nedenstående betingelser er opfyldt.

Betingelserne er udarbejdet ud fra bekendtgørelse nr. 837 som er gældende for individuel afregning efter målt vandforbrug samt ud fra Fællesregulativet for vandværker i Ikast Brande Kommune.


Procedure direkte afregning

Flytteblanket direkte afregning

Tilmeldingsblanket direkte afregning