Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer. På første side finder du vores takster og på side nr. 2 finder du satser for tilslutningsgebyrer.


Takstblad for 2023

Takstblad for 2024